Brexit a polski scenariusz wyjścia z UE

Brexit a polski scenariusz wyjścia z UE

Britexit – skutki dla Polski

Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, już dawno stał się tematem numer jeden w polityce europejskiej. Jakie będą skutki dla Polski? Bez wątpienia wyjście Wielkiej Brytanii z UE wpłynie na Polskę, ale w jakim stopniu? Poniżej przedstawiamy cztery kierunki, które będą kluczowe dla Polski w związku z Brexitem.

Ekonomiczny wpływ Brexita na Polskę

Polska jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Wielkiej Brytanii w UE. Łączny obroty handlowe wynoszą ponad 16 miliardów euro. Z tego powodu, wyjście Wielkiej Brytanii z UE może mieć poważne konsekwencje dla Polski. Polscy eksporterzy, w szczególności z sektora rolno-spożywczego, mogą odczuć spadki w sprzedaży na rynku brytyjskim. Mniejsza konkurencja może być szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także rolników, którzy będą musieli bardziej skupiać się na innych krajach, takich jak Niemcy, Francja lub Chiny.

Wolny ruch pracowników

Wolny ruch pracowników jest jednym z filarów UE, który po Brexicie może przestać działać na dotychczasowych zasadach. Bez wątpienia Brexit wpłynie na Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Polska mogłaby stracić możliwość eksportowania swojego wyszkolonego personelu do Wielkiej Brytanii. Na szczęście, w przypadku braku porozumienia, jedynie ci pracownicy, którzy już pracują w Wielkiej Brytanii, zgodnie z zasadami unijnymi będą mieli możliwość pozostania na terenie kraju po wyjściu Wielkiej Brytanii.

Polityczny wpływ Brexita na Polskę

W Polsce Brexicie towarzyszy wiele kwestii politycznych, które można interpretować różnie. Wielka Brytania była krajem, który ostro krytykował reformę sądownictwa w Polsce, która wywołała wiele kontrowersji. Bez Wielkiej Brytanii w UE, Polska traci swojego ważnego partnera w radzeniu sobie z tymi trudnymi sprawami w kontekście UE. W przypadku dalszych sporów w Polsce, gorsze relacje z krajami UE, bez wsparcia ze strony Wielkiej Brytanii, mogą być bardzo trudne dla Polski.

Przyjęcie roli lidera w UE

Wielka Brytania, jako jedno z największych państw członkowskich, odegrała wiodącą rolę w UE w dziedzinie kwestii dotyczących polityki gospodarczej i obronnej. Po Brexicie Polska może otrzymać okazję do przyjęcia tej roli i zwiększenia wpływu na kształtowanie przyszłej polityki UE. Polska otrzymała już rosnącą podporę ze strony krajów takich jak Francja i Niemcy, którzy chcą zachować wpływ Polski, zwłaszcza w kwestiach obrony.

Podsumowując, Brexit może wpłynąć na Polskę w różny sposób. Mimo to Polska powinna być gotowa na zmiany i wykorzystać swoje nowe szanse.