Jak działa elektrownia jądrowa?

Jak działa elektrownia jądrowa?

Jak działa elektrownia jądrowa?

Jak działa elektrownia jądrowa?

1. Co to jest elektrownia jądrowa?

Elektrownia jądrowa to miejsce, gdzie energia jądrowa jest przekształcana w energię elektryczną. Wykorzystuje się do tego proces rozszczepienia jądra atomowego, którego wynikiem jest wytworzenie ogromnej ilości energii.

2. Reaktor jądrowy

Reaktor jądrowy jest najważniejszym elementem elektrowni jądrowej. To tutaj zachodzi reakcja rozszczepienia jądra atomowego. W reaktorze znajduje się paliwo jądrowe, zazwyczaj jest to uran-235 albo pluton-239. Podczas reakcji jądrowej powstają neutrony, które uderzając w inne jądra prowadzą do ich rozszczepienia. W wyniku rozszczepienia powstaje ogromna ilość energii w postaci ciepła.

3. Chłodzenie

W elektrowni jądrowej konieczne jest skuteczne chłodzenie reaktora, ponieważ rozszczepienie jądra atomowego generuje ogromne ilości ciepła. Brak odpowiedniego chłodzenia może prowadzić do przegrzania reaktora i potencjalnej awarii. Woda jest najczęściej stosowanym chłodziwem w elektrowniach jądrowych. Ciepło z reaktora jest przekazywane do wody, a następnie odpowiednio schłodzona woda jest wykorzystywana do produkcji pary wodnej.

4. Produkcja energii elektrycznej

Wytworzona para wodna z elektrowni jądrowej napędza turbinę, która wytwarza energię mechaniczną. Kolejnym etapem jest przekształcenie energii mechanicznej w energię elektryczną za pomocą generatora, który wykorzystuje zasadę elektromagnetyzmu. Dzięki temu procesowi możliwe jest wyprodukowanie dużej ilości energii elektrycznej, która jest przesyłana do sieci elektroenergetycznej i dostarczana do odbiorców.