Jak obliczana jest emerytura w Polsce?

Jak obliczana jest emerytura w Polsce?

Jak obliczana jest emerytura w Polsce?

Od wielu lat emerytura jest jednym z najważniejszych tematów dla każdego pracującego Polaka. Aby móc godnie i bezpiecznie przeżyć okres po zakończeniu kariery zawodowej, dobrze jest znać zasady i sposoby, jakimi oblicza się wysokość świadczenia emerytalnego. W Polsce emerytura jest obliczana na podstawie kilku ważnych czynników, które opisujemy poniżej.

Wiek emerytalny

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że wiek emerytalny w Polsce jest uzależniony od płci i stażu pracy. Kobiety już po 60. roku życia w zależności od stażu, a mężczyźni po 65. roku życia.

Staż pracy

Drugim ważnym czynnikiem jest staż pracy, czyli liczba lat, jakie pracownik przepracował w trakcie swojego życia w ramach różnych zatrudnień. W zależności od sumy pracowniczej oraz stażu pracy, emerytura może wynieść nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Wysokość zarobków

Trzecim elementem wpływającym na wysokość emerytury jest wysokość zarobków, które pracownik otrzymywał w trakcie swojego życia zawodowego. Im wyższe były zarobki, tym większa będzie wypłata emerytalna.

System rządowy i prywatny

Każdy udziałowy zasób w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS) jest zasadniczą podstawą dla obliczenia emerytury. Na uwagę zasługuje fakt, że w Polsce możliwe jest skorzystanie z prywatnych systemów emerytalnych, czyli OFE, jednak dla uzyskania satysfakcjonującej wysokości świadczenia emerytalnego, warto posiadać historię i wypłaty z systemu rządowego.

Podsumowując, system emerytalny w Polsce jest złożony i opiera się na kilku czynnikach. Większość z nich dotyczy wysokości zarobków i stażu pracy, jednak wiek emerytalny oraz udział w systemie rządowym również mają wpływ na ostateczne wynagrodzenie emerytalne. Warto znać wszystkie zasady ustalania kwoty emerytury i odpowiednio wcześniej do nich przygotować się w trakcie swojego życia zawodowego.