Jak obliczyć marże? Praktyczny poradnik

Jak obliczyć marże? Praktyczny poradnik


Jak obliczyć marże? Praktyczny poradnik

Marża to jedno z najważniejszych pojęć w biznesie. Określa ona różnicę między kosztem produkcji lub zakupu a ceną sprzedaży. Właściwe obliczenie marży pozwala przedsiębiorcy na osiągnięcie zysku, a tym samym na stabilne funkcjonowanie firmy. W tym artykule przedstawimy praktyczny poradnik dotyczący obliczenia marży.

1. Rodzaje marży

Przed przystąpieniem do obliczenia marży, warto poznać jej rodzaje. Wyróżniamy marżę brutto i marżę netto. Marża brutto to różnica między ceną sprzedaży a kosztem produkcji lub zakupu i wszystkimi kosztami związanymi z realizacją sprzedaży, takimi jak podatki czy opłaty. Marża netto natomiast to różnica między przychodami a kosztami całkowitymi, czyli kosztami produkcji lub zakupu, kosztami pośrednimi oraz kosztami sprzedaży.

2. Obliczenie marży brutto

Obliczenie marży brutto jest stosunkowo łatwe. Wystarczy od ceny sprzedaży odjąć koszt zakupu lub koszt produkcji oraz wszystkie koszty związane z realizacją sprzedaży, takie jak podatki czy opłaty. Następnie otrzymany wynik należy podzielić przez cenę sprzedaży i pomnożyć przez 100%. Taką operację matematyczną przedstawia formuła: (Cena sprzedaży – Koszt produkcji lub zakupu – Koszty związane z realizacją sprzedaży) / Cena sprzedaży * 100%.

3. Obliczenie marży netto

Obliczenie marży netto jest bardziej złożone niż obliczenie marży brutto. Najpierw trzeba wyliczyć koszty całkowite, czyli koszty produkcji lub zakupu, koszty pośrednie oraz koszty sprzedaży. Następnie od przychodów trzeba odjąć koszty całkowite, a otrzymany wynik podzielić przez przychody i pomnożyć przez 100%. Taką operację matematyczną przedstawia formuła: ((Przychody – Koszty całkowite) / Przychody) * 100%.

4. Przykład obliczenia marży

Przykładem obliczenia marży brutto może być sytuacja, w której sklep kupuje produkt od producenta za 50 złotych, ponosi koszty związane z realizacją sprzedaży w wysokości 10 złotych, a cena sprzedaży wynosi 80 złotych. W takiej sytuacji obliczenie marży brutto wygląda następująco: (80 – 50 – 10) / 80 * 100% = 37,5%.

Z kolei przykładem obliczenia marży netto może być sytuacja, w której firma Clop kupuje materiały za 1000 złotych, ponosi koszty pośrednie w wysokości 500 złotych, koszty sprzedaży wynoszą 300 złotych, a przychody wynoszą 2500 złotych. W takiej sytuacji obliczenie marży netto wygląda następująco: ((2500 – 1000 – 500 – 300) / 2500) * 100% = 32%.

Podsumowanie

Obliczenie marży jest jednym z kluczowych elementów w prowadzeniu biznesu. Pomaga ono w ustalaniu cen produktów i usług oraz w osiąganiu zysku. Warto poznać rodzaje marży oraz umieć je obliczać. Dzięki temu przedsiębiorca będzie w stanie efektywnie zarządzać swoim biznesem i osiągać sukcesy.