Jak odwołać się od mandatu za nielegalne parkowanie?

Jak odwołać się od mandatu za nielegalne parkowanie?

Jak odwołać się od mandatu za nielegalne parkowanie?

Niestety, każdy kierowca w pewnym momencie może otrzymać mandat za nielegalne parkowanie. Jednakże, jeśli uważasz, że jest to błędny mandat, masz prawo odwołać się od tego mandatu.

Kiedy można odwołać się od mandatu za nielegalne parkowanie?

Można odwołać się od mandatu za nielegalne parkowanie, jeśli kierowca ma dowód na to, że nie popełnił wykroczenia lub gdy zachodziły okoliczności, które usprawiedliwiają popełnienie wykroczenia, np. nagła choroba lub awaria pojazdu.

Jak złożyć odwołanie od mandatu za nielegalne parkowanie?

Aby złożyć odwołanie od mandatu za nielegalne parkowanie, należy napisać pismo i złożyć je w urzędzie miasta lub gminy, którego nadzór piastuje straż miejska. W odwołaniu należy przedstawić wszystkie dowody, które okazują, że mandat był wystawiony błędnie lub podstępnie.

Co dalej?

Po złożeniu odwołania, urzędnik lub osoba odpowiedzialna za spawdzenie mandatu przedstawi swoją odpowiedź. Jeśli odwołanie zostało przyjęte, kierowca otrzyma informację, że mandat zostanie anulowany. W przypadku odrzucenia odwołania, kierowca może skorzystać ze skargi do sądu.

Podsumowując, jeśli masz dowody na to, że mandat za nielegalne parkowanie został wystawiony błędnie lub podstępnie, warto skorzystać z prawa do odwołania się od tego mandatu. Ostatecznie, jeśli wszystkie próby odwołania się okażą się nieskuteczne, kierowca musi liczyć się z grzywną i utratą punktów karnych na swoim koncie.