Jakie opłaty stałe związane z fotowoltaiką trzeba wziąć pod uwagę?

Jakie opłaty stałe związane z fotowoltaiką trzeba wziąć pod uwagę?

Jakie opłaty stałe związane z fotowoltaiką trzeba wziąć pod uwagę?

Fotowoltaika, czyli wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej, staje się coraz bardziej popularna. Jest to ekologiczna i oszczędna metoda pozyskiwania energii, która zyskuje coraz więcej zwolenników. Jednak przed zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych, warto dobrze zapoznać się z wszelkimi opłatami stałymi, które będą związane z eksploatacją takiego systemu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze opłaty, które trzeba wziąć pod uwagę.

Ryczałt za moc

Jedną z opłat związaną z fotowoltaiką jest ryczałt za moc zainstalowaną, czyli opłata za korzystanie z sieci dystrybucyjnej. Jest to opłata stała, która niezależnie od ilości wyprodukowanej energii musi być uiszczana przez właściciela instalacji fotowoltaicznej. Kwota ryczałtu za moc uzależniona jest od mocy zainstalowanej w panelach słonecznych oraz od strefy taryfowej, w której znajduje się nieruchomość.

Opłata abonamentowa

Drugą opłatą stałą jest tzw. opłata abonamentowa, czyli nieregularna opłata uiszcza w związku z korzystaniem z sieci elektroenergetycznej. Kwota tej opłaty zależy od przysługującej abonentowi grupy taryfowej oraz od mocy gospodarstwa domowego. Jest to opłata pobierana przez operatora sieci, niezależnie od produkcji i poboru energii.

Opłata przesyłowa

Opłata przesyłowa to kolejna stała opłata związana z fotowoltaiką. Jest to opłata, która pokrywa koszty dystrybucji energii elektrycznej. Kwota opłaty przesyłowej jest określana na podstawie zużycia energii i mocy gospodarstwa. W przypadku instalacji fotowoltaicznej, ta opłata jest pobierana przez operatora sieci w zależności od wyprodukowanej i pobranej energii.

Opłata OZE

Opłata Odnawialne Źródła Energii (OZE) jest jedną z opłat związaną z fotowoltaiką. W Polsce obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku i jest to opłata, którą każdy prosument musi odprowadzać do Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta jest pobierana od wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną i ma na celu wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Przed zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych warto zapoznać się z powyższymi opłatami, aby dokładnie obliczyć koszty związane z eksploatacją takiego systemu. Oprócz opłat stałych, należy również wziąć pod uwagę koszty związane z zakupem i instalacją paneli, a także ewentualnymi naprawami i konserwacją. Ostateczne oszczędności z fotowoltaiki zależne są od wielu czynników, takich jak m.in. lokalizacja, zużycie energii czy obowiązujące stawki i opłaty. Warto skonsultować się z fachowcem, który pomoże w obliczeniu i dobraniu odpowiedniego systemu fotowoltaicznego do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.