Jakie pytania mogą pojawić się na rozmowie rekrutacyjnej?

Jakie pytania mogą pojawić się na rozmowie rekrutacyjnej?

Jakie pytania mogą pojawić się na rozmowie rekrutacyjnej?

Rozmowa rekrutacyjna jest jednym z najważniejszych etapów procesu poszukiwania pracy. To moment, w którym pracodawca ma możliwość bliższego zapoznania się z kandydatem i sprawdzenia, czy spełnia on wymagania stawiane na dane stanowisko. W czasie rozmowy pojawia się wiele pytań, które mają na celu ocenić umiejętności, doświadczenie oraz motywację kandydata. Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania, które mogą zostać zadane podczas rozmowy rekrutacyjnej:

1. Pytania dotyczące doświadczenia zawodowego

Jednym z najczęstszych tematów, jakie poruszane są w czasie rozmowy rekrutacyjnej, jest dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata. Pracodawca chce dowiedzieć się, czy kandydat posiada odpowiednie umiejętności oraz czy ma doświadczenie potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Poniżej znajdują się przykładowe pytania:

 • Jakie jest Twoje dotychczasowe doświadczenie w tej branży?
 • Opowiedz o projektach, w których brałeś/brałaś udział i które są związane z wymaganiami na tym stanowisku?
 • W czym jesteś najlepszy/najlepsza w ramach Twojego dotychczasowego doświadczenia?

2. Pytania dotyczące motywacji i ambicji

Ocena motywacji i ambicji kandydata jest niezwykle istotna, ponieważ pracodawca chce znaleźć osobę, która będzie zaangażowana i dążyć do rozwoju w ramach firmy. Przykładowe pytania związane z tym tematem mogą brzmieć:

 • Dlaczego zdecydowałeś/zdecydowałaś się na aplikowanie akurat do naszej firmy?
 • Czego oczekujesz od pracy na tym stanowisku?
 • Gdzie widzisz siebie za 5 lat?

3. Pytania dotyczące umiejętności interpersonalnych

Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne są bardzo ważne w wielu profesjach. Pracodawca chce dowiedzieć się, czy kandydat posiada takie umiejętności, które są niezbędne w pracy z innymi ludźmi. Przykładowe pytania w tej kategorii to:

 • Jak radzisz sobie w sytuacjach stresowych?
 • Opowiedz o trudnej sytuacji, w której musiałeś/musiałaś się poradzić pracując z innymi ludźmi.
 • Jakie jest Twoje podejście do pracy w zespole?

4. Pytania dotyczące umiejętności technicznych

W zależności od rodzaju pracy, pracodawca może zadać pytania dotyczące konkretnych umiejętności technicznych, które są wymagane na danym stanowisku. Przykładowe pytania mogą brzmieć:

 • Jakie programy obsługujesz i na jakim poziomie?
 • Opowiedz o projekcie, w którym musiałeś/musiałaś zastosować specyficzną technologię/umiejętność.
 • Co zrobiłbyś/zrobiłabyś w sytuacji, gdybyś natrafił/natrafiła na problem techniczny?

Powyższe pytania są tylko przykładami i mogą różnić się w zależności od branży, stanowiska czy przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby być dobrze przygotowanym na rozmowę rekrutacyjną, przemyśleć swoje odpowiedzi i przedstawić swoje doświadczenie i umiejętności w jak najlepszym świetle.