Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej

Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej

Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej?

Czym jest klasa średnia?

Klasa średnia to grupa społeczna złożona z ludzi, którzy dysponują średnimi dochodami. W Polsce najczęściej pod klasę średnią zalicza się osoby, które zarabiają od 2000 do 6000 złotych netto miesięcznie.

Jakie ulgi przysługują klasie średniej?

Osoby z klasy średniej często korzystają z różnych ulg, które pozwalają im oszczędzać pieniądze. Najczęściej wykorzystywanymi ulgami są: ulga na dzieci, ulga na internet, ulga na rzeczy używane oraz ulga rehabilitacyjna.

Jak obliczyć ulgę na dziecko?

Ulgę na dziecko można otrzymać, jeśli posiada się małoletnie dziecko lub dziecko uczące się w szkole. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci w rodzinie. Na pierwsze dziecko przysługuje ulga w wysokości 111,25 złotych, na drugie – 139,06 złotych, a na każde kolejne – 166,87 złotych.

Jak obliczyć ulgę na internet?

Ulgę na internet można otrzymać, jeśli posiada się wykupiony internet stacjonarny lub mobilny. Maksymalna wysokość ulgi wynosi 50 złotych miesięcznie. Aby obliczyć wysokość ulgi należy pomnożyć liczbę dni, w których był korzystany z internetu, przez sto pięćdziesiąt setnych kwoty abonamentu miesięcznego.

Zarówno ulga na dziecko, jak i ulga na internet przysługuje każdej osobie, która spełnia określone warunki. Warto skorzystać z tych ulg, ponieważ pozwalają one oszczędzić wiele pieniędzy każdego miesiąca.