Jak określać atrybut target?

Jak określać atrybut target?

Jak określać atrybut target?

Wielu z nas korzysta z linków na stronach internetowych, które prowadzą do innych stron. Większość z nas wie, że kliknięcie w link otworzy nam nową stronę w tym samym oknie lub zakładce. Jednak istnieje sposób, aby link otwierał się w osobnym oknie lub zakładce. Możemy to osiągnąć poprzez dodanie atrybutu „target” do naszego kodu HTML.

Co to jest atrybut target?

Atrybut target to atrybut, który możemy dodać do naszych linków, aby określić, w jaki sposób mają się otwierać. Może on mieć kilka różnych wartości, zależnie od tego, w jaki sposób chcemy otworzyć link.

Najczęściej stosowaną wartością atrybutu target jest „_blank”. Oznacza to, że link otworzy się w nowej zakładce przeglądarki. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy, aby użytkownik mógł łatwo wrócić do naszej strony, nie zamykając obecnej. Aby dodać ten atrybut, musimy wpisać go w nasz kod HTML w następujący sposób: tekst linku.

Możemy również nadać atrybutowi target wartość „_self”, która jest domyślną wartością. Oznacza to, że link otworzy się w tym samym oknie lub ramce, w którym znajduje się link. Ta wartość jest powszechnie stosowana, jeśli nie chcemy, aby strona się zmieniła po kliknięciu w link.

Inną wartością, którą możemy przypisać atrybutowi target, jest „_parent”. Oznacza to, że link otworzy się w elemencie nadrzędnym lub ramce, w której znajduje się link. Jest to szczególnie przydatne, gdy mamy do czynienia z ramkami i chcemy, aby nowa strona otworzyła się w ramce nadrzędnej.

Ostatnią wartością jest „_top”. Oznacza to, że link otworzy się w całym oknie przeglądarki, zastępując obecną stronę, jeśli jesteśmy w ramkach. Ta wartość jest stosowana, gdy chcemy, aby link działał jak normalny link, bez ramkowania.

Jak określić atrybut target w kodzie HTML?

Aby określić atrybut target w naszym kodzie HTML, musimy dodać go do naszego elementu linku. Możemy to zrobić, dodając atrybut „target” i jego wartość obok adresu URL lub ścieżki.

Przykład użycia atrybutu target wygląda następująco:
tekst linku

Warto pamiętać, że atrybut target powinien być zawsze pisany małymi literami, ponieważ HTML jest nieczuły na wielkość liter.

Podsumowanie

Atrybut target jest używany do określania, w jaki sposób link ma się otworzyć. Może mieć wartości „_blank”, „_self”, „_parent” lub „_top”. Wartość „_blank” otworzy link w nowej zakładce, „_self” wykorzysta obecne okno lub ramkę, „_parent” otworzy link w ramce nadrzędnej, a „_top” otworzy link w całym oknie przeglądarki. Atrybut target jest łatwy do dodania do naszego kodu HTML i pozwala dostosować zachowanie linków na naszej stronie. Jeśli chcemy, aby linki otwierały się w nowym oknie lub zakładce, warto dodać atrybut target z wartością „_blank” do naszych linków.