Jak obliczyć wysokość swojej emerytury?

Jak obliczyć wysokość swojej emerytury?

Jak obliczyć wysokość swojej emerytury?

Emerytura to nieodłączny element życia każdego człowieka. Dlatego też warto zacząć myśleć o niej już na wiele lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Najważniejsze pytanie, jakie musimy sobie zadać to – jak obliczyć wysokość swojej emerytury?

Przede wszystkim – określenie składników emerytury

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, w tym od długości i okresów składkowych ubezpieczenia społecznego, wysokości zarobków oraz wieku osoby. Warto wyjaśnić, jakie składniki wchodzą w skład naszej przyszłej emerytury.

Składnik podstawowy

Składnik podstawowy emerytury to suma punktów uzyskanych za lata składkowe. Im dłuższy okres składkowy, tym więcej punktów, a tym samym i wyższa emerytura.

Składnik dodatkowy

Składnik dodatkowy to suma punktów uzyskanych za okresy, w których składki były odprowadzane na wyższy poziomie. Obejmuje to m.in. okresy zatrudnienia w zawodach wymagających specjalnych kwalifikacji.

Składnik kapitałowy

Składnik kapitałowy to suma środków zgromadzonych na koncie indywidualnym w ZUS lub uchwałą wydzielonym w zakładzie pracy.

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa to określona kwota, która jest odliczana od podatku dochodowego w momencie wypłaty emerytury.

Kalkulator emerytalny

Zanim zaczniemy obliczać naszą przyszłą emeryturę warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który pomoże nam w przybliżeniu obliczyć jej wysokość. Aby skorzystać z kalkulatora, potrzebne będą dane takie jak nasza data urodzenia, staż pracy, okresy składkowe, a także wysokość przeciętnych rocznych zarobków.

Osobiste konta w ZUS i IKE

W celu zabezpieczenia przyszłej emerytury, warto zainwestować w osobiste konto w ZUS lub indywidualne konto emerytalne (IKE). Na takim koncie możemy zbierać pieniądze, które pomogą nam zabezpieczyć przyszłe emerytalne lata.

Podsumowanie

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest okres składkowy, dlatego warto zadbać o regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Poza tym, warto też zainwestować w osobiste konto w ZUS lub indywidualne konto emerytalnie. Dzięki temu, zabezpieczysz swoją przyszłość i będziesz miał pewność, że w wieku emerytalnym nie będziesz musiał martwić się o swoje utrzymanie.